Thứ năm, 01/06/2017 | 10:01 GMT+7 - Xem: 57,121 |

Danh sách tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận thép làm cốt bê tông

Danh sách tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận thép làm cốt bê tông phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 7:2011/BKHCN.

Chi tiết văn bản xem tại đây

Website liên quan