Thứ tư, 08/07/2009 | 14:31 GMT+7 - Xem: 27,805 |

Hoạt động xây dựng tiêu chuẩn

Hoạt động xây dựng và xuất bản tiêu chuẩn Quốc gia do Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam thực hiện. Chi tiết xin mời quý khách truy cập  truy cập tại địa chỉ:

http://www.vsqi.gov.vn

 

 

Website liên quan