Thứ hai, 17/04/2017 | 11:19 GMT+7 - Xem: 6,104 |

Đồng Tháp - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng từ 11/3/2017 đến 11/4/2017 và Kế hoạch nhiệm vụ tháng 5/2017

Tháng 4/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đồng Tháp báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng từ 11/3/2017 đến  11/4/2017 và Kế hoạch nhiệm vụ tháng 5/2017.

Xem chi tiết Báo cáo

Website liên quan