Thứ ba, 20/12/2016 | 16:21 GMT+7 - Xem: 16,722 |

Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Khối cơ quan Tổng cục

Ngày 20/12/2016, Khối cơ quan Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công tác năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017 với sự tham dự của toàn thể cán bộ công chức và người lao động thuộc Khối cơ quan Tổng cục. Ông Nguyễn Nam Hải - Phó Tổng cục trưởng, Thủ trưởng Khối cơ quan Tổng cục khai mạc và chủ trì Hội nghị.

 Ông Nguyễn Nam Hải - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phát biểu  khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo kết quả công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Khối cơ quan Tổng cục. Trong năm 2016, Khối cơ quan Tổng cục đã chủ động triển khai và thực hiện tốt các nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, chính phủ điện tử, cải cách hành chính,… Công tác xây dựng VBQPPL, văn bản kỹ thuật về TCĐLCL đã được thực hiện nghiêm túc đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Hoàn thành tốt tất cả các chỉ tiêu và nội dung công tác đã được Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Chính phủ giao. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch xây dựng TCVN, QCVN của các Bộ, ngành thông qua việc liên hệ với các cơ quan đầu mối về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của các Bộ, ngành; Chủ động, tích cực tham gia trong các hoạt động hợp tác quốc tế, hội nhập về TCĐLCL; Duy trì thực hiện tốt Quy chế làm việc của Tổng cục đảm bảo chấp hành nghiêm túc pháp luật của nhà nước.

 Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo Tổng kết đã đánh giá kết quả thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm, đưa ra những đánh giá chung về thuận lợi và những khó khăn trong công tác, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo cơ quan, đơn vị và sự phối hợp công tác giữa các cơ quan, đơn vị.
Tại Hội nghị, Khối cơ quan Tổng cục đã đưa ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017. Cụ thể: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống VBQPPL về TCĐLCL; Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, các Chương trình hành động của Bộ KH&CN; Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về TCĐLCL, năng suất chất lượng, mã số mã vạch, đổi mới công tác xây dựng TCVN, nâng cao hiệu quả kiểm tra, phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Tiếp tục triển khai giai đoạn II (2016 – 2020) Chương trình quốc gia năng suất chất lượng theo hướng phối hợp, lồng ghép với các chương trình, dự án, đề án KH&CN có cùng mục tiêu nâng cao năng suất chất lượng; Đẩy mạnh, đổi mới cách thức, biện pháp thông tin, tuyên truyền về hoạt động TCĐLCL; Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực TCĐLCL, tổ chức tốt các sự kiện do Tổng cục chủ trì trong năm APEC 2017; Phát triển các hoạt động sự nghiệp về TCĐLCL; Kiện toàn tổ chức, hoạt động của Tổng cục và các đơn vị trực thuộc; Đẩy mạnh đầu tư công trung hạn 2016 – 2020; Tăng cường hoạt động TCĐLCL Bộ, ngành, địa phương.

 

 

Website liên quan