Thứ hai, 10/04/2017 | 14:18 GMT+7 - Xem: 6,137 |

Kiên Giang - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017 và kế hoạch hoạt động tháng 4/2017

Ngày 10/3/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017 và kế hoạch hoạt động tháng 4/2017.

Xem chi tiết Báo cáo

Website liên quan