Thứ hai, 10/04/2017 | 14:40 GMT+7 - Xem: 9,408 |

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 28/3/2017 và 31/3/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau.

Quyết định 600/QĐ-BKHCN (28/3/2017)

 1. TCVN 11766:2017  Giống cây lâm nghiệp - Cây giống mắc ca
 2. TCVN 11767:2017  Giống cây lâm nghiệp - Cây giống mây nếp
 3. TCVN 11768:2017  Giống cây lâm nghiệp - Cây giống thảo quả
 4. TCVN 11769:2017  Giống cây lâm nghiệp - Cây giống hồi
 5. TCVN 11770:2017  Giống cây lâm nghiệp - Cây giống sa nhân tím

Quyết định 649/QĐ-BKHCN (31/3/2017)

 1. TCVN 11777-5:2017 Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 - Phần mềm tham chiếu
 2. TCVN 11777-9:2017 Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 - Các công cụ tương tác, các giao thức và API
 3. TCVN 11777-10:2017 Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 - Phần mở rộng đối với dữ liệu ba chiều
 4. TCVN 9802-5:2017 Giao thức internet phiên bản 6(IPV6) - Phần 5: Giao thức phát hiện đối tượng nghe multicast
 5. TCVN 10906-3:2017 Giao thức internet phiên bản 6(IPv6) - Sự phù hợp của giao thức - Phần 3: Kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật IPV6

 

Quyết định 651/QĐ-BKHCN (31/3/2017)

 1. TCVN 11816-1:2017 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hàm băm - Phần 1: Tổng quan
 2. TCVN 11816-2:2017 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hàm băm - Phần 2: Hàm băm sử dụng mã khối N - bit
 3. TCVN 11816-3:2017 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hàm băm - Phần 3: Hàm băm chuyên dụng
 4. TCVN 11816-4:2017 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hàm băm - Phần 4: Hàm băm sử dụng số học đồng du
 5. TCVN 11817-1:2017 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Xác thực thực thể - Phần 1: Tổng quan
 6. TCVN 11817-2:2017 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn -Xác thực thực thể - Phần 2: Cơ chế sử dụng thuật toán mã hóa đối xứng
 7. TCVN 11817-3:2017 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn -Xác thực thực thể - Phần 3: Cơ chế sử dụng kỹ thuật chữ ký số

Xem chi tiết các Quyết định

Website liên quan