Thứ sáu, 14/04/2017 | 09:22 GMT+7 - Xem: 9,113 |

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 8/5/2016;7/7/2016;22/8/2016;14/10/2016;25/10;19/12/2016 và 30/12/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định số 1945/QĐ-BKHCN; 1898/QĐ-BKHCN;2363/QĐ-BKHCN;3026/QĐ-BKHCN;3147/QĐ-BKHCN;3479/QĐ-BKHCN;3483/QĐ-BKHCN;3685/QĐ-BKHCN;4019/QĐ-BKHCN;4189/QĐ-BKHCN;4192/QĐ-BKHCN;4219;4215/QĐ-BKHCN;4220/QĐ-BKHCN; 4222/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia.

Xem chi tiết các Quyết định.

Website liên quan