Hỏi - đáp về mũ bảo hiểm

Theo quy định mới, việc kiểm tra chất lượng MBH sản xuất trong nước, MBH nhập khẩu được thực hiện như thế nào?

(10/12/2008)

Theo quy định tại QCVN 2:2008/BKHCN, MBH được kiểm tra về chất lượng như sau:

Trên thị trường hiện nay có nhiều loại MBH mang nhiều nhãn hiệu khác nhau. Làm thế nào để biết loại MBH mang nhãn hiệu nào của DN nào đã được kiểm soát về chất lượng theo quy định hiện hành?

(10/12/2008)

Đối với những MBH được sản xuất trong nước có đăng ký kinh doanh, nhập khẩu chính ngạch có thể tham khảo nhãn hiệu và tên doanh nghiệp trên website của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (http://www.tcvn.gov.vn)...

Dấu CR có khác gì so với dấu CS trước đây?

(20/11/2008)

Mức chất lượng của MBH gắn dấu CS (theo Tiêu chuẩn Việt Nam) trước đây và gắn dấu CR (theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia) hiện nay là như nhau, nhưng quá trình đánh giá để được gắn dấu là khác nhau.

Đề nghị biết về tình hình triển khai việc chứng nhận hợp quy đối với MBH hiện nay, một vài con số cụ thể?

(20/11/2008)

Theo thống kê đến hết ngày 19/11/2008, việc thực hiện quản lý chất lượng theo QCVN 2:2008/BKHCN, đã có 53 doanh nghiệp đăng ký chứng nhận hợp quy tại các tổ chức chứng nhận được chỉ định;

Từ ngày 15/11/2008, các loại MBH sản xuất, nhập khẩu phải đảm bảo phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và gắn dấu hợp quy CR mới được đưa ra thị trường. Xin cho biết, trong thời gian sắp tới sẽ quản lý như thế nào?

(20/11/2008)

Theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy, MBH của doanh nghiệp sản xuất trong nước phải được tổ chức chứng nhận hợp quy...

Hiện nay có bao nhiêu tổ chức được chỉ định chứng nhận và công bố dấu hợp quy? Danh sách cụ thể của các tổ chức đó?

(20/11/2008)

Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chỉ định 05 tổ chức chứng nhận thực hiện việc chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm, cụ thể:

Xin cho biết quy chuẩn mới quy định về mũ bảo hiểm như thế nào?

(20/11/2008)

Ngày 28/4/2008, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy (QCVN 2:2008/BKHCN) kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN.

Xin cho biết trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ và trách nhiệm của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh MBH?

(20/11/2008)

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007) quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh:...

Theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN từ ngày 15/11/2008, tất cả các loại MBH cho người đi mô tô, xe máy phải gắn dấu CR thay cho CS trước đây? Lý do của sự thay đổi này?

(20/11/2008)

Trước đây, căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa năm 1999, nhiều hàng hóa thuộc diện phải bắt buộc áp dụng TCVN phải thực hiện công bố phù hợp tiêu chuẩn TCVN và gắn dấu CS trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

Trang 1/2

Chuyên mục

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trong các nội dung đào tạo và tư vấn sau, nội dung nào các doanh nghiệp VN sẽ cần hơn ?

Website liên quan