Thứ ba, 12/09/2017 | 08:57 GMT+7 - Xem: 51,368 |

Đồng Tháp - Báo cáo hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng quý III năm 2017 và Kế hoạch nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017

Tháng 9/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đồng Tháp báo cáo hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng quý III năm 2017 và Kế hoạch nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017.    

Xem chi tiết Báo cáo 

Website liên quan