Thứ hai, 16/10/2017 | 16:48 GMT+7 - Xem: 51,520 |

Kiên Giang - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2017 và kế hoạch hoạt động tháng 11/2017

Ngày 09/10/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2017 và kế hoạch hoạt động tháng 11/2017.

Xem chi tiết Báo cáo.

Website liên quan