Thứ sáu, 29/09/2017 | 15:52 GMT+7 - Xem: 50,990 |

Kiên Giang - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9 năm 2017 và kế hoạch hoạt động tháng 10 năm 2017

Ngày 11/9/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9 năm 2017 và kế hoạch hoạt động tháng 10 năm 2017.

Xem chi tiết Báo cáo

Website liên quan