Thứ năm, 27/08/2015 | 14:36 GMT+7 - Xem: 70,458 |

Các yêu cầu đối với một tiêu chuẩn cơ sở?

- TCCS không được trái với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định của pháp luật hiện hành
- TCCS cần được xây dựng phù hợp với trình độ tiến bộ khoa học và công nghệ, đáp ứng được yêu cầu quản lý, sản xuất kinh doanh của cơ sở.

Website liên quan