Thứ năm, 27/08/2015 | 14:38 GMT+7 - Xem: 69,573 |

Chi cục TCĐLCL có những trách nhiệm cụ thể gì trong hoạt động của mình liên quan đến xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn

- Giúp Sở KH&CN thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động chung trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật tại địa phương
- Hướng dẫn hoạt động xây dựng và áp dụng TCCS của các doanh nghiệp
- Đề xuất xây dựng, soát xét, sửa đổi tiêu chuẩn quốc gia
- Hướng dẫn về hoạt động đánh giá sự phù hợp bao gồm chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy
- Tuyên truyền, phổ biến về hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

 

Website liên quan