Thứ năm, 27/08/2015 | 14:40 GMT+7 - Xem: 72,695 |

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được ban hành để nhằm mục đích gì?

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) nhằm mục đích quản lý nhà nước đối với các sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn, bảo vệ sức khỏe, con người, động, thực vật, bảo vệ môi trường, vệ sinh và bảo vệ lợi ích, an nainh quốc gia, quyền lợi người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác.

Website liên quan