Thứ năm, 27/08/2015 | 14:39 GMT+7 - Xem: 76,839 |

Sản phẩm, hàng hóa gắn dấu hợp quy (CR) có ý nghĩa là gì?

Là những sản phẩm, hàng hóa đó được chứng nhận bởi tổ chức chứng nhận được chỉ định đảm bảo rằng sản phẩm, hàng hóa đó hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan và được phép lưu thông trên thị trường.

Website liên quan