Thứ năm, 27/08/2015 | 14:35 GMT+7 - Xem: 70,506 |

Tiêu chuẩn cơ sở có thể được xây dựng theo các phương pháp nào?

a. Chấp nhận tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài tương ứng
b. Xây dựng mới trên cơ sở sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, các kết quả thử nghiệm, đánh giá phân tích và thực nghiệm

Website liên quan