Thứ năm, 27/08/2015 | 11:28 GMT+7 - Xem: 69,498 |

Tiêu chuẩn quốc gia là tự nguyện áp dụng, nhưng nó sẽ bắt buộc khi nào?

a. Khi được viện dẫn trong văn bản quy phạm pháp luật hoặc quy chuẩn kỹ thuật,
b. Khi được viện dẫn trong các hợp đồng kinh tế, kỹ thuật ký kết giữa các bên có liên quan.

Website liên quan