Thứ tư, 26/08/2015 | 23:06 GMT+7 - Xem: 67,865 |

Trình tự, thủ tục gửi đề xuất được thực hiện như thế nào?

Vào quý II hàng năm, căn cứ vào nhu cầu, các tổ chức cá nhân gửi công văn đề xuất kèm theo dự án theo mẫu quy định cho từng đối tượng hoặc nhóm đối tượng tiêu chuẩn cụ thể và gửi đến Tổng cục TCĐLCL để tổng hợp và xem xét.

Website liên quan