Chương trình 712: TIN TỪ BỘ/NGÀNH
Bộ Công thương nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp

Bộ Công thương nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp

(23/03/2017)

Bộ Công Thương vừa ra thông báo về việc nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế chủ trì thực hiện các nhiệm vụ năm 2017 thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp”

Bộ Công thương: Giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng ngành cơ khí và công nghiệp hỗ trợ

(06/10/2015)

Thực hiện nhiệm vụ “Tuyên truyền, phổ biến về năng suất chất lượng” thuộc “Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp”, Bộ Công Thương đã phối hợp với Hiệp hội cơ khí Việt Nam, Trung tâm Phát triển doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ, Viện Năng suất Việt Nam và Công ty TNHH TUV Nord Việt Nam tổ chức Hội thảo về các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hảng hóa cho các doanh nghiệp ngành cơ khí và công nghiệp hỗ trợ ngày 16/9/2014 tại Hà Nội.

Bộ Công Thương: Thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa

(05/07/2015)

Được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp”, đến nay sau 4 năm thực hiện, Bộ Công Thương đã có rất nhiều hoạt động nhằm triển khai dự án, nhiều doanh nghiệp (DN) đã từng bước tiếp cận với các giải pháp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Các chương trình Khoa học và Công nghệ quốc gia với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội khu vực phía Nam

(05/07/2015)

Ngày 28/5, tại Kiên Giang, Cục Công tác phía Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội thảo khoa học “Các chương trình KH&CN quốc gia với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội khu vực phía Nam”.

Thúc đẩy phong trào nâng cao năng suất lao động các tập đoàn, tổng công ty

(05/07/2015)

Hướng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam 18/5, ngày 15/5 tại Hà Nội, Tổng công ty công nghiệp tàu thủy (SBIC) đã tổ chức Hội nghị phát động phong trào Ứng dụng hệ thống quản lý nâng cao năng suất lao động, đổi mới công nghệ.

Bộ trưởng KH&CN với câu hỏi nâng cao năng suất lao động

(15/06/2015)

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân cho rằng nâng cao năng suất lao động phụ thuộc vào trình độ công nghệ của doanh nghiệp và của mỗi quốc gia. Hiện nay, yêu cầu tốc độ đổi mới công nghệ đối với doanh nghiệp Việt Nam phải đạt khoảng 20%/năm để có thể đuổi kịp trình độ công nghệ các nước trong khu vực và thế giới.

Chính sách tốt nhưng thực hiện kém sẽ không có năng suất chất lượng

(23/04/2015 - Sửa: 17/07/2015)

TS. Ngô Quý Việt – Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cho rằng, muốn trụ vững trên thị trường, doanh nghiệp cần sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng đáp ứng yêu cầu của khách hàng với giá cả chấp nhận được.

Đảm bảo chất lượng và các hệ thống đảm bảo chất lượng

(23/04/2015 - Sửa: 17/06/2015)

Hệ thống ISO 9000 Tiêu chuẩn ISO9000 do ủy ban ISO/TC176 soạn thảo trong 5 năm ấn hành đầu tiên vào năm 1987, chỉnh lý lần 1 vào năm 1994, lần 2 vào tháng 12 năm 2000. Hệ thống này ra đời xuất phát từ yêu cầu khách quan của thực tiễn kinh doanh trên thế giới.

Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020

(23/04/2015)

Mục tiêu: Đến năm 2015 Đến năm 2020 1 Số lượng doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ tăng trung bình 10%/năm. Số lượng doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ tăng trung bình 15%/năm, trong đó có 5% doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao 2 100% doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm, sản phẩm quốc gia làm chủ được công nghệ tiên tiến để sản xuất sản phẩm.

Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015

(23/04/2015)

Mục tiêu chung: tiếp tục nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về tạo, lập, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ; góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ của Việt Nam, trong đó ưu tiên hỗ trợ các sản phẩm chiến lược, đặc thù, có tiềm năng xuất khẩu.

Trang 1/3

Chuyên mục

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trong các nội dung đào tạo và tư vấn sau, nội dung nào các doanh nghiệp VN sẽ cần hơn ?