Thứ năm, 01/06/2017 | 10:16 GMT+7 - Xem: 49,204 |

Danh sách tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Danh sách tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN.

Chi tiết văn bản xem tại đây.

Website liên quan