Thứ hai, 13/11/2017 | 08:49 GMT+7 - Xem: 54,205 |

Đồng Tháp - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng từ 11/10-11/11/2017 và kế họach nhiệm vụ tháng 12

Ngày 10/11/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đồng Tháp báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng từ 11/10-11/11/2017 và kế họach nhiệm vụ tháng 12.

Xem chi tiết Báo cáo

Website liên quan