Thứ ba, 12/09/2017 | 08:54 GMT+7 - Xem: 49,388 |

Đồng Tháp - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng từ ngày 11/8-11/9/2017 và kế hoạch hoạt động tháng 10 năm 2017

Tháng 9/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đồng Tháp báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng từ ngày 11/8-11/9/2017 và kế hoạch hoạt động tháng 10 năm 2017.

Xem chi tiết Báo cáo

Website liên quan