Thứ hai, 20/11/2017 | 11:35 GMT+7 - Xem: 59,891 |

Kiên Giang - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Ngày 08/11/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Kiên Giang báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Xem chi tiết Báo cáo

Website liên quan