Thứ sáu, 29/09/2017 | 15:54 GMT+7 - Xem: 48,971 |

Kiên Giang - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quý III năm 2017 và kế hoạch hoạt động quý IV năm 2017

Ngày 11/9/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quý III năm 2017 và kế hoạch hoạt động quý IV năm 2017.

Xem chi tiết Báo cáo.

Website liên quan