Thứ hai, 20/11/2017 | 11:28 GMT+7 - Xem: 52,493 |

Kiên Giang - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11/2017 và kế hoạch hoạt động tháng 12/2017

Ngày 08/11/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11/2017 và kế hoạch hoạt động tháng 12/2017.

Xem chi tiết Báo cáo

Website liên quan