Thứ sáu, 24/11/2017 | 11:47 GMT+7 - Xem: 54,420 |

Lấy ý kiến dự thảo sửa đổi QCVN 9:2012/BKHCN Tương thích điện từ (EMC) đối với một số thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự

Xem chi tiết công văn 3426/QĐ-BKHCN

Dự thảo QCVN sửa đổi

 

Website liên quan