Thứ ba, 28/11/2017 | 14:27 GMT+7 - Xem: 60,054 |

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2015/TT-BKHCN Quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ

-Công văn  3950/BKHCN-TĐC

-Phụ lục thông tư 24.2015 

-Thông tư 24 SĐ

-Tờ trình dự thảo

Website liên quan