Thứ hai, 22/06/2015 | 10:14 GMT+7 - Xem: 88,343 |

Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh

Ông Trần Văn Vinh sinh ngày 20 tháng 7 năm 1961 tại Xã Đồng Nguyên, Huyện Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.

Tóm tắt quá trình công tác:

- 1979-1985: Sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Budapest-Hungary

- 1994- 1995: Học cao học tại Đại học Tổng hợp Aldelaide-South Australia  

- 1996-1998: Phó trưởng phòng- Phòng Đo lường Áp suất- Trung tâm Đo lường Việt Nam

- 1998-2008: Giám đốc Trung tâm Chứng nhận Phù hợp Tiêu chuẩn (QUACERT)

- 2000-2001: Phó bí thư Chi bộ Đào tạo-Thông tin-QUACERT

- 2002: Bí thư Chi bộ QUACERT- SMEDEC- Ban Quản lý Dự án

- 2003 đến nay: Bí thư Chi bộ QUACERT

- 2002-2004: Lý luận chính trị cao cấp, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

- 23/5/2007 đến 30/9/2015: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- 01/10/2015 đến nay: Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Website liên quan