Thứ hai, 09/10/2017 | 10:54 GMT+7 - Xem: 49,911 |

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 15/8/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2229/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia:

TCVN 11815:2017 Thiết kế công trình phụ trợ trong thi công cầu

Xem chi tiết Quyết định

Website liên quan