Thứ năm, 12/10/2017 | 09:22 GMT+7 - Xem: 50,031 |

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 16/5/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1194/QĐ-BKHCN  về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

  1. TCVN 11820-1:2017 Công trình cảng biển - Yêu cầu thiết kế - Phần 1: Nguyên tắc chung
  2. TCVN 11820-2:2017 Công trình cảng biển - Yêu cầu thiết kế - Phần 2: Tải trọng và tác động

Xem chi tiết Quyết định 1194/QĐ-BKHCN

Website liên quan