Thứ tư, 13/12/2017 | 16:39 GMT+7 - Xem: 57,447 |

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 01/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định 3395/QĐ-BKHCN

  1. TCVN 11808:2017 Nhựa đường - Xác định các đặc tính lưu biến bằng lưu biến kế cắt động

Quyết định 3396/QĐ-BKHCN

  1. TCVN 11893:2017 Bentonite - Phương pháp thử

Xem chi tiết Quyết định

Website liên quan