Thứ ba, 07/11/2017 | 16:19 GMT+7 - Xem: 57,071 |

Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 23/10/2017; 24/10/2017 và 03/11/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc  hủy bỏ và Công bố Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định hủy bỏ

Quyết  định 2865/QĐ-BKHCN (23/10/2017)

  1. TCVN 8782:2011 Bóng đèn Led có balát lắp liền dùng cho chiếu sáng thông dụng làm việc ở điện áp lớn 50V –  Quy định về an toàn

Quyết định 2885/QĐ-BKHCN (24/10/2017)

  1. TCVN 5756:2001 Mũ bảo vệ cho người đi mô tô và xe máy
  2. TCVN 6070:2001 Mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông trên mô tô và xe máy

Quyết định công bố

Quyết  định 2866/QĐ-BKHCN (23/10/2017)

  1. TCVN 11846:2017 Bóng đèn LED hai đầu được thiết kế để thay thế bóng đèn huỳnh quang ống thẳng – Quy định về an toàn
  2. TCVN 8782:2017 Bóng đền LED có balát lắp liền dùng cho chiếu sáng thông dụng làm việc ở điện áp lớn hơn 50V – Quy định về an toàn
  3. TCVN 11847:2017 Máy tính để bàn và máy tính xách tay – Đo điện năng tiêu thụ
  4. TCVN 11848:2017 Máy tính xách tay – Hiệu suất năng lượng

Quyết định 2886/QĐ-BKHCN (24/10/2017)

  1. TCVN 5756:2017 Mũ bảo hiểm cho người đi ô tô, xe máy

Quyết định 3042/QĐ-BKHCN (03/11/2017)

  1. TCVN 11858:2017 Máy lọc không khí – Yêu cầu về tính năng và phương pháp thử

Website liên quan