Thứ sáu, 06/10/2017 | 15:33 GMT+7 - Xem: 49,760 |

Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 25/9/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2582/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

TCVN 11930: 2017 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

Xem chi tiết Quyết định 2582/QĐ-BKHCN

Website liên quan