Thứ ba, 05/12/2017 | 09:03 GMT+7 - Xem: 48,428 |

Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra một số Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Việt Nam đã thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra một số Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sau:

 Thiết bị bảo vệ mắt

Ngày 31/10/2017, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phương tiện bảo vệ các nhân – bảo vệ mắt. Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về an toàn lao động đối với phương tiện bảo vệ mắt được sử dụng để ngăn ngừa các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại gây tổn thương mắt, giảm thị lực để bảo vệ mắt cho người lao động.

Quy chuẩn này không quy định việc đảm bảo an toàn đối với các tác nhân nguy hiểm từ bức xạ hạt nhân, tia X, chùm tia laze và bức xạ hồng ngoại nhiệt độ thấp phát ra từ nguồn nhiệt thấp.

Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, cung cấp và sử dụng phương tiện bảo vệ mắt và các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến là ngày 01/01/2018. Hiện tại Việt Nam chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/VNM/17_4950_00_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/108                                                                                                                                                                                                                            

Gương ô tô

Ngày 01/11/2017, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về gương dùng cho xe ô tô. Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật đối với gương dùng để lắp trên xe ô tô loại M, N (sau đây gọi tắt là xe), như được định nghĩa tại tiêu chuẩn TCVN 8658.

Quy chuẩn này không áp dụng cho các camera-màn hình, các thiết bị quan sát khác có thể hiển thị cho người lái phạm vi quan sát như được quy định tại Phụ lục 1 của Quy chuẩn này.

Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, nhập khẩu gương, các cơ sở sản xuất lắp ráp, nhập khẩu ô tô và các cơ quan, tổ chức liên quan đến thử nghiệm, kiểm tra chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật đối với gương dùng cho xe ô tô.

Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật này sẽ thay thế QCVN 33: 2011/BGTVT trên cơ sở cập nhật bổ sung quy định UNECE No.46 Revision 6.

Mục đích của dự thảo nhằm bảo đảm sức khỏe và sự an toàn của con người. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến là ngày 01/1/2018. Thời gian dự kiến có hiệu lực là ngày 01/6/2018. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/VNM%20109%20Du%20thao%20QCVN%2033-2017.doc

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/109      

Xe cơ giới

Ngày 01/11/2017, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kết cấu an toàn chống cháy của xe cơ giới. Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật đối với kết cấu an toàn chống cháy của các kiểu loại xe ô tô thuộc nhóm ô tô chở người, nhóm ô tô chở hàng (ô tô tải), nhóm rơ moóc và sơ mi rơ moóc lắp thùng nhiên liệu chứa nhiên liệu lỏng. Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe, các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thùng nhiên liệu và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thử nghiệm, kiểm tra chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Mục đích của dự thảo nhằm bảo đảm sức khỏe và sự an toàn của con người. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến là ngày 01/1/2018. Thời gian dự kiến có hiệu lực là ngày 01/6/2018. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/VNM110%20QCVN%2052-2017%20BGTVT%202017.07.27.doc

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/110  

Xe cơ giới

Ngày 01/11/2017, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu an toàn chống cháy của vật liệu sử dụng trong kết cấu nội thất xe cơ giới.

 Quy chuẩn này quy định về yêu cầu an toàn chống cháy của vật liệu sử dụng trong kết cấu nội thất ô tô khách có khối lượng toàn bộ lớn hơn 5 tấn và có số người cho phép chở từ 22 người trở lên (kể cả người lái) (sau đây gọi tắt là xe), không áp dụng cho ô tô khách thành phố được định nghĩa tại Tiêu chuẩn TCVN 6211 “Phương tiện giao thông đường bộ - Kiểu – Thuật ngữ và định nghĩa”.

Quy chuẩn này không áp dụng đối với các loại xe sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng.

Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe; các cơ sở sản xuất, nhập khẩu vật liệu, linh kiện trong kết cấu nội thất của xe và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thử nghiệm, kiểm tra chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Quy chuẩn được biên soạn trên cơ sở tham khảo  quy định UNECE R No.118 của Châu Âu và mục đích của dự thảo quy chuẩn nhằm bảo đảm sức khỏe và sự an toàn của con người. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến là ngày 01/1/2018. Thời gian dự kiến có hiệu lực là ngày 01/6/2018. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/VNM111%20QCVN%2053-2013%20BGTVT%2020.7.17.doc

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/111 

(Nguồn: TBT VN)

 

Website liên quan