Hợp tác và hội nhập

Hội thảo : Hội nhập kinh tế Quốc tế trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

(16/12/2015)

Hội nhập kinh tế Quốc tế trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Giới thiệu chung

(08/10/2015)

Thực hiện hội nhập quốc tế và khu vực, từ mối quan hệ chủ yếu với các nước xã hội chủ nghĩa, đến nay Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã duy trì hợp tác thường xuyên với hơn 30 nước trên thế giới và khu vực. Tổng cục tham gia với tư cách là đại diện của Việt Nam trong các tổ chức chuyên ngành như: Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO), Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC), Hội

Chuyên mục

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trong các nội dung đào tạo và tư vấn sau, nội dung nào các doanh nghiệp VN sẽ cần hơn ?

Website liên quan