Thanh tra - Kiểm tra
Quy chế Tiếp công dân của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Quy chế Tiếp công dân của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

(16/07/2015)

Ngày 2/7/2015, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 965/QĐ-TĐC về việc ban hành Quy chế Tiếp công dân của Tổng cục. Quy chế này được áp dụng đối với việc tiếp công dân tại trụ sở Tổng cục; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Tổng cục.

Chuyên mục

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trong các nội dung đào tạo và tư vấn sau, nội dung nào các doanh nghiệp VN sẽ cần hơn ?

Website liên quan