Tin từ website Chi cục TCĐLCL
Kiên Giang - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Kiên Giang - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017 và kế hoạch năm 2018

(20/11/2017)

Ngày 08/11/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Kiên Giang báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Kiên Giang - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11/2017 và kế hoạch hoạt động tháng 12/2017

(20/11/2017)

Ngày 08/11/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11/2017 và kế hoạch hoạt động tháng 12/2017.

Đồng Tháp - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng từ 11/10-11/11/2017 và kế họach nhiệm vụ tháng 12

(13/11/2017)

Ngày 10/11/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đồng Tháp báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng từ 11/10-11/11/2017 và kế họach nhiệm vụ tháng 12.

Chi cục TCĐLCL TP.HCM đẩy mạnh hoạt động năng suất chất lượng

(02/11/2017)

Trong 10 tháng đầu năm 2017, Chi cục TCĐLCL TP.HCM đã thực hiện nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp về năng suất chất lượng.

Kiên Giang - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2017 và kế hoạch hoạt động tháng 11/2017

(16/10/2017)

Ngày 09/10/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2017 và kế hoạch hoạt động tháng 11/2017.

Tây Ninh- Báo cáo hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10 và phương hướng tháng 11/2017

(04/10/2017)

Ngày 3/10/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tây Ninh đã có Báo cáo hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10 và phương hướng tháng 11/2017.

Kiên Giang - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quý III năm 2017 và kế hoạch hoạt động quý IV năm 2017

(29/09/2017)

Ngày 11/9/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quý III năm 2017 và kế hoạch hoạt động quý IV năm 2017.

Kiên Giang - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9 năm 2017 và kế hoạch hoạt động tháng 10 năm 2017

(29/09/2017)

Ngày 11/9/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9 năm 2017 và kế hoạch hoạt động tháng 10 năm 2017.

Đồng Tháp - Báo cáo hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng quý III năm 2017 và Kế hoạch nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017

(12/09/2017)

Tháng 9/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đồng Tháp báo cáo hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng quý III năm 2017 và Kế hoạch nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017.

Đồng Tháp - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng từ ngày 11/8-11/9/2017 và kế hoạch hoạt động tháng 10 năm 2017

(12/09/2017)

Tháng 9/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đồng Tháp báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng từ ngày 11/8-11/9/2017 và kế hoạch hoạt động tháng 10 năm 2017.

Trang 1/106

Chuyên mục

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trong các nội dung đào tạo và tư vấn sau, nội dung nào các doanh nghiệp VN sẽ cần hơn ?

Website liên quan