Văn bản QPPL về ISO Hành chính công | Vào trang tra cứu chung
Số hiệuTên văn bảnNăm BH
Thông tư quy đinh công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
11/08/2015
Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
05/03/2014
Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN
10/10/2014
 
Văn bản QPPL về ISO Hành chính công - Chính phủ
Không có tin tức bài viết nào tìm thấy theo điều kiện
Văn bản QPPL về ISO Hành chính công - Các Bộ
Không có tin tức bài viết nào tìm thấy theo điều kiện

Website liên quan