Văn bản QPPL về đo lường: Quốc hội
Số hiệuTên văn bảnNăm BH
Luật Đo lường
25/11/2011
 
Văn bản QPPL về đo lường -Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
Số hiệuTên văn bảnNăm BH
Quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
01/07/2016
Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2020
08/08/2013
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Đo lường
19/10/2012
 
Văn bản QPPL về đo lường: Bộ KH&CN
Số hiệuTên văn bảnNăm BH
Thông tư hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng
30/07/2010
Thông tư quy định về đo lường đối với chuẩn quốc gia
12/07/2013
Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghi định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn , đo lường và chất lượng sản phẩm,hàng hóa.
01/07/2014
Thông tư quy định về lượng của hàng đóng gói sẵn
15/07/2014
Thông tư quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường
26/09/2013
Thông tư quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
26/09/2013
Thông tư quy định hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
30/09/2013
Thông tư quy định kiểm tra nhà nước về đo lường
17/12/2013
 
Văn bản hướng dẫn về đo lường
Số hiệuTên văn bảnNăm BH
thay thế công văn 1693/TĐC-ĐL ngày 08/9/2014 về việc hướng dẫn một số nội dung của Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN
09/05/2017
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN
31/07/2014
Bổ sung hướng dẫn theo Công văn số 1968/TĐC-ĐL
30/01/2015
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN
09/09/2014
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN
21/11/2013
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN
16/12/2013
Công văn về việc hướng dẫn triển khai Nghị định số 105/2016/NĐ-CP
20/02/2016
Hướng dẫn thực hiện Thông tư 15/2015/TT-BKHCN về quản lý đo lường, chất lượng kinh doanh trong xăng dầu.
08/04/2016
Tăng cường quản lý đo lường đối với taximet
31/07/2014
Quyết định về việc ban hành Quy trình kiểm định tạm thời các phương tiện đo trong dây chuyền kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
12/5/2017
Trang 1/2
 

Website liên quan