Văn bản QPPL về QLCL & Đánh giá sự phù hợp - Quốc hội | Vào trang tra cứu chung
Số hiệuTên văn bảnNăm BH
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
21/11/2007
Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
29/06/2006
 
Văn bản QPPL về QLCL & Đánh giá sự phù hợp - Chính phủ, Thủ tướng chính phủ | Vào trang tra cứu chung
Số hiệuTên văn bảnNăm BH
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
27/02/2015
Nghị định quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp
01/07/2016
Nghị định quy định về xử phạt hành chính tring lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
01/11/2017
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
01/08/2007
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
31/12/2008
Quyết định ban hành "Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa"
15/04/2010
Sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một
03/08/2009
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
19/07/2013
Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy
01/07/2016
 
Văn bản QPPL về QLCL & Đánh giá sự phù hợp - Bộ KHCN| Vào trang tra cứu chung
Số hiệuTên văn bảnNăm BH
Thông tư sửa đổi Điều 2 Quyết định 04/2008/QĐ-BKHCN về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy; do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
01/06/2014
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
31/03/2017
Quyết định ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy ( hủy Điều 2 )
28/04/2008
Thông tư sửa đổi, bổ sung điều 1 Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN ngày 11 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 28/2004/QĐ-BKHCN ngày 01 tháng 10 năm 2004 về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa
12/03/2012
Thông tư hướng dẫn về điều kiện, thủ tục xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân
03/04/2009
Hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp
08/04/2009
Thông tư quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa
09/06/2016
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp
30/06/2011
Thông tư quy định về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
06/05/2009
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp
30/06/2011
Trang 1/4
 
Thông tư ban hành QCVN | Vào trang tra cứu chung
Không có tin tức bài viết nào tìm thấy theo điều kiện

Website liên quan