Văn bản QPPL lĩnh vực tiêu chuẩn hoá| Vào trang tra cứu chung
Số hiệuTên văn bảnNăm BH
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
21/11/2007
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
07/02/2015
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
27/02/2015
Nghị định quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp
01/07/2016
Nghị định quy định về xử phạt hành chính tring lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
01/11/2017
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
01/08/2007
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
31/12/2008
Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn: 2007
28/09/2007
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia”:
28/09/2007
Thông tư hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật:
28/09/2007
Trang 1/2
 

Website liên quan