Thứ tư, 10/06/2015 | 00:00 GMT+7 - Xem: 137,665 |

Danh bạ điện thoại

1. Lãnh đạo Tổng cục 

STT Họ và tên Chức danh Đơn vị Điện thoại Email
1 Ông Trần Văn Vinh Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL 024 37911608 tranvanvinh@tcvn.gov.vn
2 Ông Nguyễn Nam Hải Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL 024 37911609 nguyennamhai@tcvn.gov.vn
1 Ông Nguyễn Hoàng Linh Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL 024 37911607 nguyenhoanglinh@tcvn.gov.vn
2 Ông Hà Minh Hiệp Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL 024 32191200 haminhhiep@tcvn.gov.vn

 

2. Tổng đài liên hệ

STT Họ và tên Chức danh Đơn vị Điện thoại Email
1 Tổng đài thường trực Thường trực văn phòng Tổng cục TCĐLCL 024 37911642  

 

3. Khối quản lý   

STT Họ và tên Chức danh Đơn vị Điện thoại Email
1 Ông Trần Anh Tuấn Chánh Văn phòng Văn phòng Tổng cục 024 37911606 trananhtuan@tcvn.gov.vn
 2 Bà Trần Thị Tuyết Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ 024 37911620 tranthituyet@tcvn.gov.vn
 3 Ông  Nguyễn Văn Khôi Phó Vụ trưởng, phụ trách Vụ Vụ Tiêu chuẩn 024 37911629 nguyenvankhoi@tcvn.gov.vn
 4 Ông Nguyễn Hùng Điệp Vụ trưởng Vụ Đo lường 024 37911632  diennhbdl@tcvn.gov.vn.  
 5 Ông Nguyễn Hoàng Linh Phó Tổng cục trưởng, Vụ trưởng Vụ Đánh giá Hợp chuẩn và Hợp quy  024 37911636 nguyenhoanglinh@tcvn.gov.vn
6 Ông Trần Đức Thắng Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính 024 37911625 dthang_tckt@tcvn.gov.vn
7 Ông Hà Minh Hiệp Phó Tổng cục Trưởng, phụ trách Vụ Vụ Hợp tác Quốc tế 024 37911630   haminhhiep@tcvn.gov.vn
8 Ông Vũ Đại Dương Phó  Vụ trưởng, phụ trách Vụ Vụ Pháp chế- Thanh tra 024 37911627 thanhtratdc@tcvn.gov.vn
9 Ông Trần Quốc Tuấn Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa 024 39427409  tranquoctuan@tcvn.gov.vn

 

4. Khối sự nghiệp 

STT Họ và tên Chức danh Đơn vị Điện thoại Email
1 Bà Ngô Thị Ngọc Hà Phó Viện trưởng, phụ trách Viện Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam  024 37564906 ngongocha@tcvn.gov.vn
2 Ông Cao Xuân Quân Viện trưởng  Viện Đo lường Việt Nam  024 3836 1130 quancx@vmi.gov.vn
Ông Kim Đức Thụ Giám đốc  Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1  024 38361399 kimducthu@quatest1.com.vn
4 Ông Đoàn Văn Bắc Giám đốc  Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 0236.3848376 doanvanbac@quatest2.com.vn
5 Ông Trương Thanh Sơn Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 028 38294274  
6 Ông Nguyễn Phú Quốc
Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 4 0262 3797999 nguyenphuquoc@quatest4.gov.vn
7 Ông Phạm Lê Cường Giám đốc Trung tâm Chứng nhận phù hợp 024 37561025 cuongPL@quacert.gov.vn
8 Ông Nguyễn Anh Tuấn  Viện trưởng Viện Năng suất Việt Nam 024 37561501 natuan@vnpi.vn
9 Ông Ngô Văn Mạc Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Thông tin Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 024 37918567 ngoducmac@tcvn.govn.vn
10 Ông Nguyễn Trọng Lợi Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 1  024 38364718 trongloi@tcvn.gov.vn
11 Bà Nguyễn Thị Thu Phương Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 028 38248866 phuongntt@smedec.com
12 Ông Trần Văn Dư Tổng biên tập  Báo Chất lượng Việt Nam  024 37563440  trandutdc@gmail.com
13 Ông Lê Khánh Tường Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao Công nghệ Việt - Đức 024 37563026 hwc@hn.vnn.vn
14 Bà Lê Bích Ngọc Phó Giám đốc phụ trách Văn phòng Thông báo Hỏi đáp Quốc gia về TCĐLCL 024 37911599 bichngoc@tbtvn.org
15  Ông Lê Minh Tâm  Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ TCĐLCL  024 37916479 qtc@qtc.gov.vn

 

Website liên quan