Thứ sáu, 14/07/2017 | 09:08 GMT+7 - Xem: 6,079 |

Đồng Tháp - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng từ ngày 11/6 -11/7/2017 và kế hoạch nhiệm vụ tháng 8 năm 2017

Tháng 7/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đồng Tháp báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng từ ngày 11/6 -11/7/2017 và kế hoạch nhiệm vụ tháng 8 năm 2017.

Xem chi tiết Báo cáo

Website liên quan