Thứ tư, 02/08/2017 | 10:41 GMT+7 - Xem: 6,085 |

Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 25/7/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1961/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

TCVN 11633:2017 Bê tông nhựa - Thu hồi nhựa đường từ dung dịch sau khi chiết bằng phương pháp Abson

Xem chi tiết Quyết định

Website liên quan