Thứ tư, 26/07/2017 | 11:08 GMT+7 - Xem: 6,052 |

Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, chất lượng dịch vụ bưu chính và giá cước áp dụng đối với việc chuyển phát hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích phải được công khai tại các điểm phục vụ bưu chính và trên trang tin điện tử của doanh nghiệp cung ứng bưu chính công ích.
Về các hình thức thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Thủ tướng cho phép tổ chức, cá nhân được lựa chọn một trong các hình thức như: Gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính khi thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
Cũng theo Quyết định này, nhân viên bưu chính không được tiết lộ thông tin về hồ sơ, tài liệu và các thông tin liên quan đến bí mật của tổ chức, cá nhân hoặc sử dụng thông tin đó để trục lợi; từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ để chuyển phát hoặc tự ý yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định mà không có lý do; sách nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính…

Website liên quan