Thứ tư, 09/08/2017 | 16:05 GMT+7 - Xem: 3,993 |

Tổng cục TCĐLCL hướng tới nâng cao nhận thức về bình đẳng giới

Ngày 03/08/2017, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã ký ban hành Quyết định số 1248/QĐ-TĐC phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017.

Chủ đề của tháng hành động năm 2017 là “ Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”. Thông qua các chương trình, hoạt động triển khai trong tháng hành động, mục tiêu hi vọng đạt được đó là giảm khoảng cách giới , nâng cao vị thế của phụ nữ, giảm thiểu tình trạng bạo lực đối với phụ nữ, tuyên truyền các chính sách, chương trình về bình đẳng giới  và nâng cao nhận thức của các công chức, viên chức và người lao động trong tổng cục về bình đẳng giới,

Chi tiết Quyết định và Kế hoạch vui lòng xem file đính kèm.

Quyết định số 1248/QĐ-TĐC

Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017

Website liên quan