Thứ ba, 16/05/2017 | 10:34 GMT+7 - Xem: 6,642 |

Đồng Tháp - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng từ ngày 11/4/2017 đến 11/5/2017 và kế hoạch nhiệm vụ tháng 6/2017

Ngày 15/5/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đồng Tháp báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng từ ngày 11/4/2017 đến 11/5/2017 và kế hoạch nhiệm vụ tháng 6/2017.

Xem chi tiết Báo cáo

Website liên quan