Thứ sáu, 13/01/2017 | 11:19 GMT+7 - Xem: 12,098 |

Hội thảo phổ biến các Hướng dẫn của ASEAN về Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật và quy trình ĐGSPH

Hội thảo về Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật và Quy trình đánh giá sự phù hợp trong ASEAN

Ông Nguyễn Hoàng Linh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL phát biểu tại hội thảo 

Kể từ khi Cộng đồng ASEAN được thành lập, Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm chỉ đạo các Bộ, ngành phối hợp triển khai các hoạt động nhằm đẩy mạnh hội nhập khu vực.

Thực hiện chỉ đạo đó và nhằm tăng cường nhận thức của các cơ quan quản lý của Việt Nam về hoạt động hài hòa tiêu chuẩn, đánh giá sự phù hợp và triển khai các Thỏa thuận Thừa nhận lẫn nhau (MRA), Bộ Khoa học và Công nghệ - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với Dự án Hỗ trợ Hội nhập Khu vực của EU dành cho ASEAN (EU-ARISE) tổ chức Hội thảo phổ biến các Hướng dẫn của ASEAN về Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật và Quy trình đánh giá sự phù hợp (ASEAN Guidelines on STRACAP). Thông tin cụ thể như sau:

Thời gian: 12-13/01/2017 (02 ngày)

Địa điểm: Khách sạn Pan Pacific, số 1 đường Thanh Niên, Yên Phụ, Hà Nội

-         Thành phần:

+ Trưởng Các chuyên gia của Dự án EU – ARISE, ông Paul Mandl, ông Rajinder Raj Sud

+ Đại diện Phái đoàn Châu Âu tại Việt Nam, ông Matthieu Petnot, Giám đốc chương trình

+ Các cán bộ thực hiện hoạt động hội nhập của các đơn vị trong Tổng cục

+ Vụ HTQT – Bộ Khoa học và Công nghệ

+ Bộ Công Thương

+ Bộ Giao thông Vận tải

+ Bộ Y tế

+ Hiệp hội thực phẩm chức năng

+ Hội các phòng thử nghiệm VINALAB

Hội thảo về Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật và Quy trình đánh giá sự phù hợp trong ASEAN

 

Phát biểu khai mạc, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Uỷ ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng của ASEAN (ACCSQ) trong thúc đẩy hoạt động hài hoà tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp, loại bỏ rào cản kỹ thuật đối với thương mại. trong nhiều năm qua, ACCSQ đã xây dựng các văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy trình đánh giá sự phù hợp của ASEAN như Hướng dẫn về Tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy trình đánh giá sự phù hợp của ASEAN, Hướng dẫn của ASEAN về hài hoà tiêu chuẩn, Hướng dẫn của ASEAN về Công nhận và Đánh giá sự phù hợp.  Ông Linh cũng đánh giá cao sự giúp đỡ của Dự án hỗ trợ hội nhập của Châu Âu dành cho các nước ASEAN (EU- ARISE) trong xây dựng các văn bản này của ASEAN nói chung và đối với Việt Nam nói riêng.

Hội thảo này là dịp để phổ biến các hướng dẫn này đến các Bộ, ngành, làm cơ sở cho hoạt động tiêu chuẩn hóa, đánh giá sự phù hợp, hướng đến xây dựng các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong khu vực đối với các sản phẩm chuyên ngành.

Hội thảo là dịp để phía Việt Nam chia sẻ với Dự án EU-ARISE  về cơ sở hạ tầng pháp lý của Việt Nam như Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá, Luật đo lường và những văn bản quy phạm pháp luật liên quan, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam và hoạt động đánh giá sự phù hợp của Việt Nam  trong đó nhấn mạnh: 

  •          Chủ trương, chính sách về ĐGSPH đã được luật hóa và tiếp cận với thông lệ quốc tế
  •          Hệ thống tổ chức ĐGSPH bước đầu đã đóng góp tích cực cho tổ chức, doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa
  •          Tăng cường vai trò quản lý của nhà nước để tạo dựng lòng tin sử dụng các hoạt động ĐGSPH góp phần thúc đẩy phát triển KTXH

Do đó, trong thời gian tới, cũng có ý kiến cho rằng, Việt Nam cần

  •          Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Hướng dẫn của ASEAN
  •          Các Bộ QLCN rà soát Danh mục SPHH nhóm 2 để loại bỏ những hàng hóa không thực sự gây mất an toàn hoặc có mức độ rủi ro thấp hoặc chưa có QCVN để quản lý
  •          Nâng cao và duy trì năng lực tổ chức ĐSPGH hiện có đáp ứng các chuẩn mực yêu cầu đối với tổ chức ĐGSPH
  •          Sửa đổi, bổ sung các VBQPPL về TC ĐL CL theo hướng tạo môi trường KD cho phù hợp với tình hình thực tế, phù hợp với các cam kết của Việt Nam (các hiệp định thương mại tự do)

Website liên quan