Thứ tư, 03/05/2017 | 15:38 GMT+7 - Xem: 6,269 |

Kiên Giang - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017 và kế hoạch hoạt động tháng 5/2017

Ngày 07/4/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017 và kế hoạch hoạt động tháng 5/2017.

Xem chi tiết Báo cáo

Website liên quan