Thứ sáu, 19/05/2017 | 11:04 GMT+7 - Xem: 6,495 |

Quyết định ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam

Ngày 09/5/2017, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 646/QĐ-TĐC về việc ban hành 2 văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam sau:

ĐLVN 10: 2017 Cột đo xăng dầu - Quy trình kiểm định

ĐLVN 97:2017 Cột đo xăng dầu - Quy trình thử nghiệm

Xem chi tiết Quyết định

Website liên quan